2014 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းထြက္ရွိလာတဲ့ Huawei Ascend G730 Firmware ေတြျဖစ္ပါတယ္.. C00, T00, U00 တစ္ခု တစ္မ်ဳိးစီထြက္လာပါတယ္..

Huawei G730 Firmware ( G730 -U00, Android 4.2, Emotion UI, V100R001CHNC17B130, China Unicom) (657.99 MB)

Huawei G730 -T00 firmware ( G730 -T00, Android 4.2, Emotion UI, V100R001CHNC01B130, China Mobile) (627.08 MB)

Ascend G730 Firmware ( G730 -C00, Android 4.2, Emotion UI, V100R001C92B152, China Telecom) (734.84 )

Axact

MP Firmware

Firmware မ်ားကို စုေဆာင္းမွ်ေဝထားျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္. သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ားကို ေလးစားစြာ Credit ေပးအပ္ပါသည္.. လင့္ေသေနပါက Comment တြင္ေရးသားေပးခဲ့ေစလိုပါသည္...


Post A Comment:

1 comments:

Phoe Tharao said...

G730-C00 firmware တင္နည္းက အရင္ ေမာ္ဒယ္ HUAWEI ေတြနဲ့ အတူတူပဲလား ခင္ဗ်ား